Har du ett konto?

 •   Anpassat inneh?ll
 •   Dina produkter och support

Beh?ver du ett konto?

Skapa ett konto

Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar f?r att uppr?tth?lla ett starkt skydd f?r v?ra kunder, produkter och v?rt f?retag. Vi tror p? att bygga upp och beh?lla ett f?rtroende, minska risker och helt enkelt g?ra det r?tta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (med samlingsnamnet Cisco) arbetar f?r att skydda din integritet och s?kerst?lla att du f?r en positiv upplevelse p? v?ra webbplatser och n?r du anv?nder v?ra produkter och tj?nster (L?sning eller L?sningar).

Denna sekretesspolicy g?ller Ciscos webbplatser och L?sningar som l?nkar eller h?nvisar till denna policy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt de val som finns tillg?ngliga f?r dig i samband med insamling och anv?ndning av samt ?tkomst till dina personuppgifter, och hur du uppdaterar och r?ttar dem. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter i produktbeskrivningar, kompletterande sekretesspolicyer eller i meddelanden som tillhandah?lls f?re eller vid datainsamlingstillf?llet. Vissa av Ciscos webbplatser har en egen sekretesspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter f?r just de webbplatserna. Om ett meddelande som tillhandah?lls vid insamlingstillf?llet eller en webbplats- eller L?sningsspecifik sekretesspolicy st?r i konflikt med denna sekretesspolicy, ska s?dant meddelande eller kompletterande sekretesspolicy g?lla.

Insamling av dina personuppgifter

Det kan h?nda att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig n?r du anv?nder v?ra webbplatser och L?sningar och interagerar med oss. Personuppgifter avser all information som kan anv?ndas f?r att identifiera en person, och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (kontonummer, l?senord), marknadsf?ringspreferenser, uppgifter om konton p? sociala medier eller betalkortnummer. Om vi l?nkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa l?nkade data som personuppgifter. Vi samlar ?ven in personuppgifter fr?n betrodda tredjepartsk?llor och anlitar tredje parter f?r att samla in personuppgifter f?r att hj?lpa oss.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel f?r att:

 • Behandla din order, inklusive betalningstransaktioner.
 • Erbjuda dig en prenumeration p? nyhetsbrev.
 • Skicka marknadsf?ringskommunikation.
 • Skapa ett konto.
 • G?ra det m?jligt att anv?nda vissa funktioner i v?ra l?sningar.
 • Anpassa din upplevelse.
 • Tillhandah?lla kundtj?nst.
 • Hantera en jobbans?kan.
 • Samla in information under intr?desprocessen n?r ett datorbaserat certifieringstest tilldelas till dig.

Vi och de tredje parter vi anlitar kan st?lla samman den information vi samlar in fr?n dig samt p? v?ra webbplatser och L?sningar med information som erh?lls fr?n andra k?llor. Det hj?lper oss att g?ra den mer korrekt och fullst?ndig, och att skr?ddarsy v?r kommunikation med dig p? ett b?ttre s?tt.

Om du v?ljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens till?telse att g?ra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsf?ringsmaterial till en v?n eller skicka jobbrekommendationer. Tredje parter kan v?lja bort framtida meddelanden genom att f?lja l?nken i det f?rsta meddelandet eller genom att kontakta privacy@cisco.com. I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hj?lp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Denna information anv?nds f?r att f?rst? och f?rb?ttra webbplatsens anv?ndbarhet, prestanda och effektivitet och skr?ddarsy inneh?ll eller erbjudanden ?t dig. Mer information finns i avsnittet Cookies och andra webbtekniker nedan.

Anv?ndningsomr?den f?r dina personuppgifter

Vi kan anv?nda dina personuppgifter f?r att bedriva v?r verksamhet, tillhandah?lla, f?rb?ttra och anpassa v?ra webbplatser och L?sningar, skicka marknadsf?ring och annan typ av kommunikation som r?r v?r verksamhet och i andra legitima syften som ?r till?tna enligt lag. N?gra olika s?tt som vi kan anv?nda personuppgifter:

 • Tillhandah?lla en l?sning som du har beg?rt.
 • Analysera, st?dja och f?rb?ttra v?ra L?sningar och din onlineupplevelse.
 • Anpassa webbplatser, nyhetsbrev och annan kommunikation.
 • Tilldela och bearbeta dina certifieringstest.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive f?r marknadsf?ring och kundn?jdhet, direkt fr?n Cisco eller fr?n v?ra partner.

Du kan redigera dina kommunikationsinst?llningar n?r som helst. Se dina val och hur du v?ljer dina kommunikationsinst?llningar nedan.

Tillg?ng till och korrekthet f?r dina personuppgifter

Vi beh?ver din hj?lp med att se till att dina personuppgifter ?r korrekta och uppdaterade. Vi ger dig ett antal alternativ som du kan anv?nda f?r att f? ?tkomst till, r?tta, ?sidos?tta eller ta bort dina personuppgifter:

 • Du kan se och redigera de personuppgifter och preferenser du l?mnat online p? Cisco.com genom att anv?nda Cisco Profile Management Tool.
 • Vissa Cisco-enheter kan agera eller betraktas som ”registeransvariga”. N?r en Cisco-enhet agerar som registeransvarig kan du utnyttja din r?tt till ?tkomst och beg?ra r?ttelser, ?sidos?ttanden eller inaktiveringar enligt till?mplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten s?som beskrivs i dokumentationen f?r den specifika L?sningen.
 • Om du beh?ver mer hj?lp, eller hj?lp med att f? ?tkomst till, r?tta, ?sidos?tta eller ta bort personuppgifter kan du kontakta oss direkt. Vi arbetar i god tro f?r att tillgodose rimliga beg?randen om ?tkomst till samt borttagning, uppdatering, ?sidos?ttande och r?ttelse av dina uppgifter. Vi svarar p? din beg?ran inom 30 dagar. Om vi inte kan uppfylla din beg?ran ger vi dig en f?rklaring.

Dina val och hur du v?ljer dina kommunikationsinst?llningar

Vi ger dig valet att ta emot en m?ngd olika slags information i anslutning till din L?sning. Du kan hantera dina kommunikationsinst?llningar p? f?ljande s?tt:

 • Genom att f?lja instruktionerna i varje kampanjmeddelande fr?n oss f?r att sluta prenumerera p? just det utskicket.
 • Genom att skicka ett meddelande till oss via e-post eller per post till: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Gl?m inte att ange namn, e-postadress och specifik, relevant information om det material du inte vill f? l?ngre.
 • F?r SMS-meddelanden (SMS Services) svarar du STOP, END eller QUIT p? SMS-meddelandet du f?tt.

Dessa val g?ller inte f?r mottagandet av obligatorisk tj?nstkommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa L?sningar, och som du kan f? med j?mna mellanrum om du inte slutar anv?nda eller avbryter L?sningen enligt dess villkor och best?mmelser. Med ditt godk?nnande kan vi ?ven dela dina personuppgifter med Ciscos aff?rspartners eller leverant?rer, s? att de kan skicka information till dig om produkter eller tj?nster som kan vara av intresse f?r dig. Om du vill v?lja bort denna delning med tredje parter f?r deras marknadsf?ring ska du klicka h?r.

Genom att anv?nda v?ra webbplatser, L?sningar eller tillhandah?lla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kommunicerar med dig elektroniskt ang?ende s?kerhet, sekretess och administration i samband med din anv?ndning av webbplatserna. Om vi till exempel f?r k?nnedom om intr?ng i ett s?kerhetssystem kan vi f?rs?ka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande p? v?ra webbplatser, genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig p? annat s?tt.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i syfte att bedriva v?r verksamhet, tillhandah?lla, f?rb?ttra och anpassa v?ra L?sningar, skicka marknadsf?ring och annan typ av kommunikation som r?r v?r verksamhet och i andra legitima syften som ?r till?tna enligt lag eller med dig godk?nnande.

Vi kan dela personuppgifter p? f?ljande s?tt:

 • Inom Cisco eller med n?got av v?ra globala dotterbolag f?r databearbetning eller datalagring.
 • Med Ciscos aff?rspartner eller leverant?rer, s? att de kan dela information med dig om deras produkter eller tj?nster. Om du vill v?lja bort Ciscos delning med tredje parter f?r deras marknadsf?ring ska du klicka h?r.
 • Med aff?rspartner, tj?nsteleverant?rer, auktoriserade tredjepartsombud eller entrepren?rer f?r att tillhandah?lla en beg?rd L?sning, tj?nst eller transaktion. Exempel ?r inklusive men inte begr?nsat till: bearbetning av order och kreditkortstransaktioner, v?rdtj?nster f?r webbplatser, v?rdtj?nster f?r registrering till seminarier, hj?lp med f?rs?ljningsrelaterat arbete eller support efter f?rs?ljning, samt kundsupport.
 • I samband med, eller under f?rhandlingar om, eventuell sammanslagning, f?rs?ljning av f?retagstillg?ngar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller f?rv?rv av hela eller en del av v?r verksamhet av eller till ett annat f?retag.
 • Som svar p? en beg?ran om information fr?n en beh?rig myndighet om vi anser att avsl?jande sker i enlighet med, eller p? annat s?tt kr?vs enligt, till?mplig lagstiftning, regler eller r?ttsprocess.
 • Med tj?nstem?n inom brottsbek?mpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov f?r att efterleva r?ttsliga processer eller uppfylla nationella s?kerhetskrav; skydda Ciscos, dess aff?rspartners, dina eller andras r?ttigheter, egendom och s?kerhet; eller p? andra s?tt som kr?vs enligt till?mplig lagstiftning.
 • I sammanst?lld, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan anv?ndas f?r att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

S?kerhet f?r dina personuppgifter

Vi avser att skydda de personuppgifter som anf?rtros ?t oss och behandla dem p? ett s?kert s?tt i enlighet med denna sekretesspolicy. Cisco implementerar fysiska, administrativa och tekniska s?kerhets?tg?rder som utvecklats f?r att skydda dina personuppgifter mot obeh?rig ?tkomst, anv?ndning eller utl?mnande. Vi kr?ver ocks? i avtal att v?ra leverant?rer skyddar s?dan information mot obeh?rig ?tkomst, anv?ndning eller utl?mnande. Internet kan dock inte garanteras vara 100 % s?kert, och vi kan inte s?kerst?lla eller garantera s?kerheten f?r eventuella personuppgifter som du tillhandah?ller till oss.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov f?r att uppfylla de syften som de samlades in i. Vi lagrar och anv?nder dina personuppgifter s?som kr?vs f?r att vi ska uppfylla v?ra f?retagsskyldigheter och juridiska skyldigheter samt kunna l?sa tvister, skydda v?ra tillg?ngar och uppr?tth?lla v?ra avtal.

Anv?ndning av cookies och andra webbtekniker

Precis som m?nga andra webbplatser anv?nder Cisco verktyg f?r automatisk datainsamling, till exempel cookies, inb?ddade webbl?nkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in en viss standardinformation som webbl?saren skickar till v?r webbplats. Exempel p? s?dan information ?r vilken typ av webbl?sare du anv?nder samt adressen till den webbplats du bes?kte innan du kom till v?r webbplats.

De kan ?ven samla in information om:

 • Din IP-adress (Internet Protocol). Detta ?r ett nummer som automatiskt tilldelas din dator eller enhet n?r du ansluter till Internet. Det ?r en unik adress som tilldelas av Internetleverant?ren eller IT-avdelningen p? ett TCP/IP-n?tverk. Med hj?lp av IP-adresser kan webbservrar bland annat leta upp och identifiera din enhet.
 • Clickstream-beteende. H?r ing?r exempelvis de sidor du visar och de l?nkar du klickar p?. Dessa verktyg g?r ditt bes?k p? v?r webbplats enklare, effektivare och v?rdefullare genom att ge dig en anpassad upplevelse och k?nna igen dig n?r du kommer tillbaka. F? mer information om hur vi anv?nder verktyg f?r automatisk datainsamling, till exempel cookies och widgetar.

L?r dig hur du kan uppdatera dina val n?r det g?ller dessa verktyg.

V?r webbplats inneh?ller widgetar. Widgetar ?r interaktiva miniprogram som k?rs p? v?r webbplats f?r att erbjuda specifika tj?nster fr?n andra f?retag. Det kan till exempel g?lla visning av nyheter, artiklar, videoklipp och annat. Personuppgifter, till exempel din e-postadress, kan samlas in via widgetar. Widgetar kan ?ven skapa cookies f?r att de ska kunna fungera som avsett. Information som samlas in av en widget hanteras enligt sekretesspolicyn hos det f?retag som skapade widgeten.

I vissa webbl?sare kan du aktivera en ”Do Not Track”-funktion som skickar signaler till de webbplatser du bes?ker om att du inte vill att dina aktiviteter online ska sp?ras. Det ?r inte samma sak som att blockera eller ta bort cookies, eftersom webbl?sare med en aktiverad ”Do Not Track”-funktion ?nd? kan ta emot cookies.

Det finns f?r n?rvarande ingen branschstandard f?r hur f?retag ska svara p? ”Do Not Track”-signaler, men en s?dan kan tas fram i framtiden. Cisco-webbplatser k?nner f?r n?rvarande inte igen eller svarar p? ”Do Not Track”-signaler. Om vi g?r det i framtiden kommer vi att beskriva hur det sker i den h?r sekretesspolicyn. Mer information om ”Do Not Track”.

Vi samarbetar med tredje parter f?r att visa reklam p? v?r webbplats eller f?r att hantera v?r reklam p? andra webbplatser. Dessa tredjepartspartners kan anv?nda cookies eller liknande teknik f?r att visa dig reklam som ?r baserad p? dina onlineaktiviteter eller intressen. Du kan v?lja bort denna reklam.

V?lja bort intressebaserade annonser:

Obs! Allm?n, icke-personanpassad reklam kommer ?ven att visas forts?ttningsvis.

L?nkade webbplatser

Vi kan tillhandah?lla l?nkar till andra webbplatser och tj?nster fr?n tredje part som ligger utanf?r v?r kontroll och inte omfattas av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att g? igenom sekretesspolicyerna som publicerats p? dessa webbplatser (och alla webbplatser) som du bes?ker.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum p? en av Ciscos webbplatser b?r du t?nka p? att den information du anger d?r (t.ex. din offentliga profil) blir tillg?nglig f?r andra och kan anv?ndas f?r att kontakta dig, skicka o?nskade meddelanden eller i syften som vare sig Cisco eller du har kontroll ?ver. T?nk ?ven p? att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte f?r de personuppgifter eller eventuell annan information som du v?ljer att skicka i dessa forum. Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter fr?n v?r blogg eller v?ra forum kan du skicka ett e-postmeddelande med din beg?ran till privacy@cisco.com. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort din information. I s?dana fall talar vi om det f?r dig och f?rklarar varf?r.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar f?r?ldrar och v?rdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter fr?n barn utan f?r?lders eller v?rdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter fr?n n?gon under till?mplig myndighets?lder i ditt land utan tillb?rligt samtycke b?r du meddela oss p? n?got av de s?tt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar d? ?tg?rder f?r att utreda och hantera fr?gan omedelbart.

Samtycke till ?verf?ring, bearbetning och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco ?r en global organisation kan vi ?verf?ra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag runtom i v?rlden eller till tredje parter och aff?rspartners s?som beskrivs ovan som ?r baserade i olika l?nder runtom i v?rlden. Genom att anv?nda v?ra webbplatser och L?sningar eller tillhandah?lla personuppgifter till oss samtycker du till ?verf?ring, bearbetning och lagring av s?dan information utanf?r ditt bos?ttningsland d?r dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och m?jligg?r global ?verf?ring av personuppgifter p? flera olika s?tt:

 • APEC:s sekretesscertifiering

  F?renta staternas APEC Accountability Agent har intygat att Ciscos globala sekretessprogram efterlever Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs). CBPRs best?r av best?mmelser f?r organisationer f?r att s?kerst?lla skydd av personuppgifter som ?verf?rs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework och CBPRs h?r. V?r certifiering g?ller v?ra aff?rsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och ?verf?r personuppgifter till/fr?n v?ra dotterbolag runtom i v?rlden. Du kan se v?r certifiering p? valideringssidan genom att klicka p? TRUSTe-st?mpeln.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Privacy Shield mellan EU och USA, samt Schweiz och USA

  Cisco deltar i och har certifierat sin efterlevnad med best?mmelserna och principerna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, som fastst?llts av F?renta staternas handelsministerium g?llande insamling, anv?ndning och kvarh?llning av personuppgifter som ?verf?rs fr?n EU respektive Schweiz. Cisco har f?rbundit sig att hantera alla personuppgifter de f?r in fr?n EU-l?nder och Schweiz med h?nvisning till best?mmelserna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, enligt best?mmelsernas till?mpliga principer. Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den h?r sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield, ska principerna i Privacy Shield g?lla. Om du vill l?sa mer om best?mmelserna i Privacy Shield kan du bes?ka F?renta staternas handelsministeriums webbplats om Privacy Shield. Enligt best?mmelserna i Privacy Shield ansvarar Cisco f?r behandlingen av de personuppgifter de f?r in, och d?refter ?verf?r till en tredje part som agerar som ombud f?r deras r?kning. Cisco f?ljer Privacy Shields principer f?r all vidare?verf?ring av personuppgifter fr?n EU och Schweiz, inklusive best?mmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidare?verf?ring. I vissa situationer kan Cisco vara tvungna att l?mna ut personuppgifter till f?ljd av en lagstadgad beg?ran fr?n offentliga myndigheter, inklusive f?r att uppfylla nationella s?kerhets- eller brottbek?mpningskrav. Vad g?ller personuppgifter som tas emot eller ?verf?rs enligt Privacy Shield, s? ?r Cisco underst?llt Federal Trade Commissions verkst?llande organ.

  TRUSTe

   

 • Binding Corporate Rules – Controller inom Europeiska unionen

  Ciscos globala sekretessprogram och -policyer har godk?nts av nederl?ndska, polska, spanska och andra relevanta europeiska sekretessmyndigheter att f?reskriva l?mpliga s?kerhets?tg?rder f?r skydd av sekretess, grundl?ggande r?ttigheter och friheter f?r personer vid ?verf?ring av personuppgifter som skyddas av den europeiska lagen. Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) f?reskriver att ?verf?ringar av personlig information fr?n Europa som har genomf?rts av Cisco ?ver hela v?rlden omfattas av tillr?ckliga skydds?tg?rder.

  Ett exemplar av BCR C finns h?r. Mer information om BCR finns h?r.

Om du har ol?sta sekretessproblem som r?r personuppgifter som behandlats eller ?verf?rts av Cisco enligt CBPRs och/eller Privacy Shield, och som Cisco inte l?st p? ett tillfredsst?llande s?tt kan du (kostnadsfritt) kontakta v?rt utomst?ende tvistl?sningsorgan som ?r baserat i USA genom att klicka h?r. Under vissa omst?ndigheter som beskrivs mer utf?rligt p? webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha r?tt att beg?ra ett bindande skiljedomsf?rfarande n?r andra tvistl?sningsf?rfaranden utt?mts.

Dina integritetsr?ttigheter i Kalifornien

Boende i Kalifornien har, enligt California Civil Code § 1798.83, r?tt att be f?retag som bedriver verksamhet i Kalifornien om en lista med alla de tredje parter som f?retaget l?mnat ut personuppgifter till under f?reg?ende ?r i syfte att anv?ndas f?r direkt marknadsf?ring. Som ett alternativ f?reskriver lagen att om f?retaget har en sekretesspolicy som ger m?jlighet att v?lja eller v?lja bort anv?ndning av dina personuppgifter av tredje parter (till exempel annons?rer) f?r marknadsf?ring, kan f?retaget ist?llet ge dig information om hur du g?r val om avsl?jande.

Cisco ?r kvalificerat f?r det andra alternativet. Vi har en omfattande sekretesspolicy och ger dig information om hur du kan v?lja eller v?lja bort anv?ndningen av dina personuppgifter av tredje parter f?r direktmarknadsf?ring. D?rf?r har vi ingen skyldighet att uppr?tta eller l?mna ut en lista ?ver de tredje parter som erh?llit dina personuppgifter f?r marknadsf?ring under f?reg?ende ?r.

Om du ?r inv?nare i Kalifornien och beg?r information om hur du g?r val om avsl?jande till tredje parter ska du skicka din beg?ran till oss via e-post.

S? n?r du oss

Dina ?sikter ?r viktiga f?r oss. Om du har fr?gor eller kommentarer om den h?r sekretesspolicyn kan du skicka ett e-postmeddelande till v?rt sekretessteam p? privacy@cisco.com.

Uppdateringar av denna sekretesspolicy fr?n Cisco

Vi kan emellan?t uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi ?ndrar v?r sekretesspolicy publicerar vi den reviderade versionen h?r, med ett uppdaterat revisionsdatum. Du samtycker till att bes?ka dessa sidor regelbundet s? att du k?nner till och g?r igenom s?dana revisioner. Om vi g?r v?sentliga ?ndringar av v?r sekretesspolicy kan vi ?ven meddela dig p? annat s?tt innan ?ndringarna b?rjar g?lla, till exempel genom att publicera ett meddelande p? v?ra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att forts?tta anv?nda v?r webbplats efter att s?dana revisioner b?rjat g?lla godk?nner och samtycker du till revisionerna och att f?lja dem.

Ciscos sekretesspolicy reviderades och publicerades den 20 april 2018.

Klicka h?r f?r den f?reg?ende versionen av sekretesspolicyn.

Sekretesspolicy

SammanfattningS? n?r du oss

E-post: privacy@cisco.com

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看