Har du en konto?

 •   Tilpasset innhold
 •   Dine produkter og st?tte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Ciscos erkl?ring om personvern p? nettet

Senter for tillit og innsyn

Cisco forplikter seg til ? beskytte b?de kundene, produktene og selskapet. Vi har tro p? ? bygge og ivareta tillit, redusere risiko og simpelthen gj?re det rette.

Cisco Systems, Inc. og tilh?rende datterselskaper (samlet omtalt som Cisco) forplikter seg til ? ivareta personvernet ditt og levere en positiv brukeropplevelse for nettstedene, produktene og tjenestene v?re (l?sningen eller l?sninger).

Personvernerkl?ringen gjelder for Cisco-nettsteder og -l?sninger som kobler til eller refererer til denne erkl?ringen, og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, alternativene dine ang?ende innsamling, bruk og tilgang samt hvordan du oppdaterer og korrigerer personopplysningene dine. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger kan gis i tilbudsbeskrivelser, tilleggsdokumentasjon for personvern eller varsler f?r eller p? tidspunktet dataene samles inn. Enkelte Cisco-nettsteder kan ha egne personvernerkl?ringer som beskriver hvordan vi h?ndterer personopplysninger spesifikt for disse nettstedene. I tilfeller der et varsel gis n?r dataene samles inn, eller et nettsted har en egen personvernerkl?ring, og informasjonen i varselet eller personvernerkl?ringen kommer i konflikt med denne personvernerkl?ringen, skal varselet eller den ekstra erkl?ringen ha forrang.

Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn data, herunder personopplysninger om deg, n?r du bruker nettstedene og l?sningene v?re og samhandler med oss. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til ? identifisere et individ. Dette kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, p?loggingsinformasjon (kontonummer, passord), innstillinger for markedsf?ring, informasjon om kontoer i sosiale medier eller betalingskortnummer. Hvis vi knytter andre data til dine personopplysninger, h?ndterer vi de tilknyttede dataene som personopplysninger. Vi samler ogs? inn personopplysninger fra p?litelige tredjepartkilder og bruker tredjeparter for ? samle inn personopplysninger p? vegne av oss.

Vi samler inn opplysningene dine av en rekke ?rsaker, blant annet for ? kunne gj?re f?lgende:

 • Behandle bestillingen din, herunder betalingstransaksjoner.
 • La deg abonnere p? nyhetsbrevet v?rt.
 • Sende deg markedsf?ringskommunikasjon.
 • Opprette en konto.
 • Aktivere enkelte funksjoner i l?sningene v?re.
 • Skreddersy brukeropplevelsen.
 • Gi god kundest?tte.
 • Behandle jobbs?knader.
 • Samle inn informasjon under opptakstestingen n?r en databasert sertifiseringstest gis til deg.

Vi og tredjepartene vi samarbeider med, kan kombinere informasjon vi samler inn om deg p? nettstedene og i l?sningene over tid med informasjon fra andre kilder. Dette hjelper oss med ? gj?re nettstedet fullstendig og kundem?lrettet, og bidrar til at vi kan skreddersy kommunikasjonen v?r med deg.

Hvis du velger ? gi Cisco personopplysninger tilh?rende en tredjepart (slik som navn, e-post eller telefonnummer), bekrefter du med dette at du har tredjepartens tillatelse til ? dele disse opplysningene. Eksempler inkluderer videresending av referanse- eller markedsf?ringsmateriell til en venn eller sending av jobbreferanser. Tredjeparter kan avslutte abonnementet p? fremtidig kommunikasjon via koblingen i den f?rste meldingen eller ved ? ta kontakt med privacy@cisco.com. I enkelte tilfeller kan Cisco og tredjeparter samle inn data automatisk gjennom informasjonskapsler, nettlogger, nettsporere og andre lignende funksjoner. Denne informasjonen brukes til ? forst? og forbedre brukbarheten, ytelsen og effektiviteten til nettstedet, samt til ? skreddersy innhold eller tilbud til deg. Les avsnittet ?Informasjonskapsler og annen nett-teknologi? nedenfor for ? f? mer informasjon.

Bruk av personopplysninger

Vi kan bruke personopplysningene dine i v?r forretningsdrift for ? levere, forbedre og tilpasse nettsteder og l?sninger, sende markedsf?ringsmateriale, og annen informasjon knyttet til virksomheten v?r, samt til andre legitime form?l s? lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Dette er noen av m?tene vi kan bruke dine personopplysninger p?:

 • Levere en l?sning du har bedt om.
 • Analysere, gi st?tte for og forbedre l?sningene v?re og nettopplevelsen din.
 • Personlig tilpasse nettsteder, nyhetsbrev og annen kommunikasjon.
 • Administrere og behandle din sertifiseringseksamen.
 • Sende informasjon til deg, direkte fra Cisco eller via partnere, for eksempel i tilknytning til markedsf?ring eller kundetilfredshet.

Du kan endre kommunikasjonsinnstillingene dine n?r som helst. Se Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger nedenfor.

Tilgang til og riktigheten av dine personopplysninger

Vi trenger din hjelp for ? sikre at dine personopplysninger er riktige og oppdaterte til enhver tid. Du har en rekke alternativer for ? se, korrigere, skjule eller slette personopplysningene dine:

 • Du kan se eller redigere personopplysningene dine for Cisco.com og innstillingene dine p? nettet via Ciscos verkt?y for profiladministrasjon.
 • Enkelte Cisco-enheter kan fra tid til annen fungere eller anses som ?databehandlingsansvarlige?. N?r en Cisco-enhet fungerer som databehandlingsansvarlig, er dine rettigheter til ? f? tilgang til og be om endring eller deaktivering underlagt personvernlovene som gjelder for denne Cisco-enheten, som beskrevet i dokumentasjonen for den spesifikke l?sningen.
 • Hvis du trenger ytterligere hjelp, eller hjelp med tilgang til, korrigering av, skjuling av eller sletting av personopplysningene dine, kan du ta direkte kontakt med oss. Vi gj?r en stor innsats for ? im?tekomme rimelige foresp?rsler om tilgang til, oppdatering, sletting, skjuling eller korrigering av dataene. Vi svarer p? henvendelser innen 30 dager. Hvis vi ikke kan im?tekomme foresp?rselen din, forklarer vi hvorfor.

Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger

Vi lar deg velge hva du ?nsker ? motta fra et stort utvalg av informasjon knyttet til l?sningene v?re. Du kan administrere innstillingene dine for kommunikasjonen ved bruk av de f?lgende metodene:

 • Ved ? f?lge instruksjonene inkludert i markedsf?rings-e-poster fra oss for ? slutte ? motta denne typen e-poster.
 • Ved ? sende oss en beskjed p? e-post eller via post til Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. S?rg for ? ta med navn, e-postadresse og bestemt, relevant informasjon om typen informasjon du ikke lenger ?nsker ? motta.
 • For tekstmeldingstjenester (SMS-tjenester) kan du svare p? en tekstmelding du har mottatt med STOP, END, eller QUIT.

Disse valgene gjelder ikke for mottak av tjenestemeldinger eller annen obligatorisk informasjon som anses som en del av enkelte l?sninger, og som du muligens kommer til ? motta med jevne mellomrom, med mindre du slutter ? bruke den aktuelle l?sningen i henhold til gjeldende vilk?r. Med din tillatelse kan vi dele personopplysningene dine med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon om produkter eller tjenester du kanskje kan ha interesse av. For ? velge bort denne typen videreformidling til tredjeparter for markedsf?ringsform?l, kan du klikke her.

Gjennom ? bruke nettstedene og l?sningene v?re eller gjennom ? oppgi personopplysninger, godtar du at vi kan kommunisere med deg elektronisk om sikkerhet, personvern og administreringssp?rsm?l tilknyttet din bruk. Hvis vi f.eks. oppdager et sikkerhetsbrudd i systemene v?re, kan vi fors?ke ? varsle deg gjennom ? legge ut et varsel p? nettstedene v?re, ved ? sende deg en e-post eller ta kontakt p? andre m?ter.

Deling av personopplysninger

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med v?r forretningsdrift for ? levere, forbedre og tilpasse l?sninger, sende markedsf?ringsmateriale og annen informasjon knyttet til virksomheten v?r, samt til andre legitime form?l s? lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller med din tillatelse.

Vi kan dele dine personopplysninger p? f?lgende m?ter:

 • Innad i Cisco eller med datterselskapene v?re verden over for databehandlingsform?l eller lagring.
 • Med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon med deg om produktene eller tjenestene de tilbyr. For ? velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsf?ringsform?l, kan du klikke her.
 • Med forretningspartnere, tjenesteleverand?rer, autoriserte tredjepartsagenter eller -entrepren?rer for ? levere eller muliggj?re en ?nsket l?sning, tjeneste eller transaksjon. Dette omfatter, men er ikke begrenset til f?lgende: behandling av bestillinger eller kredittkorttransaksjoner, vertsfunksjon for nettsteder, seminarregistrering, hjelp til salgsrelatert arbeid eller ettersalgst?tte, samt levering av kundest?tte.
 • I forbindelse med, eller under forhandlinger om, eventuelle sammensl?inger, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkj?p av hele eller deler av v?r virksomhet av eller til et annet selskap.
 • Som svar p? en informasjonsforesp?rsel fra en kompetent myndighet i tilfeller der vi mener videreformidling st?r i henhold til, eller p? andre m?ter kreves av gjeldende lovgivning, forskrifter eller juridiske prosesser.
 • Med rettsh?ndhevende tjenestepersoner, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter slik det er n?dvendig for ? etterf?lge rettslige prosesser eller krav for nasjonal sikkerhet, beskytte Ciscos rettigheter, eiendom eller sikkerhet, samt Ciscos forretningspartnerne, deg, eller andre slik det kreves av gjeldende lovgivning.
 • I samlet, anonymisert og/eller deidentifisert form slik at dataene ikke kan brukes til ? identifisere deg.
 • I andre tilfeller der vi varsler deg og du samtykker til delingen.

Beskyttelse av personopplysninger

V?r intensjon er ? beskytte personopplysninger som formidles til oss, og ? behandle disse p? en sikker m?te i henhold til personvernerkl?ringen. Cisco bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetsmetoder som er utviklet for ? beskytte dine personopplysninger fra uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling. Kontraktene v?re krever ogs? at leverand?rene vi samarbeider med beskytter slik informasjon fra uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling. Internett kan imidlertid ikke garanteres ? v?re 100 % sikkert, og vi kan ikke forsikre eller garantere sikkerheten av personopplysninger du gir oss.

Fortsatt oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger slik det er n?dvendig for ? oppn? form?lene som dataene ble samlet inn for. Vi beholder og bruker dine personopplysninger slik det er n?dvendig for ? overholde v?re bedriftskrav eller juridiske forpliktelser, l?se tvister, beskytte eiendelene og h?ndheve avtalene v?re.

Bruk av informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Som mange andre nettsteder, bruker Cisco verkt?y for automatisk datainnsamling, slik som informasjonskapsler, innebygde nettlinker og nettsporere. Disse verkt?yene samler inn visse typer standardinformasjon som nettleseren din sender til nettstedet v?rt. Eksempler inkluderer hvilken type nettleser du bruker og adressen til nettstedet som du ankom nettstedet v?rt fra.

De kan ogs? samle inn informasjon om:

 • IP-adressen din. Dette er et nummer som automatisk tilordnes datamaskinen eller enheten din n?r du kobler til Internett. Det er en unik adresse tildelt av Internett-leverand?ren din eller IT-avdelingen p? et TCP/IP-nettverk. IP-adressen gj?r det blant annet mulig for nettservere ? finne og identifisere enheten din.
 • Klikkadferd. Dette inkluderer for eksempel sidene du ser p? og linkene du klikker p?. Disse verkt?yene bidrar til ? gj?re ditt bes?k til nettstedet v?rt enklere, mer effektivt og mer verdifullt gjennom ? gjenkjenne deg og gi deg en personlig tilpasset opplevelse. F? mer informasjon om hvordan vi bruker automatiske datainnsamlingsverkt?y, for eksempel informasjonskapsler og moduler.

L?r hvordan du kan oppdatere valgene dine n?r det gjelder disse verkt?yene.

Nettstedet v?rt inneholder moduler (?widgets?). Moduler er interaktive miniprogrammer som kj?rer p? nettstedet v?rt for ? tilby spesifikke tjenester fra andre selskaper. Eksempler inkluderer visninger av nyheter, meninger, videoer med mer. Personopplysninger, som e-postadressen din, kan samles inn via slike moduler. Moduler kan ogs? konfigurere informasjonskapsler til ? fungere som de skal. Informasjon som samles inn av en modul, er underlagt retningslinjene for personvern tilh?rende selskapet som har laget den aktuelle modulen.

Enkelte nettlesere kan gi deg muligheten til ? aktivere en ikke spor-funksjon som sender signaler til nettstedene du bes?ker, med informasjon om at du ikke vil at nettaktivitetene dine spores. Dette er ikke det samme som ? blokkere eller slette informasjonskapsler, ettersom nettlesere med en aktivert ?ikke spor?-funksjon fortsatt kan godta informasjonskapsler.

Forel?pig er det ikke etablert noen bransjestandard for hvordan selskaper skal reagere p? ?ikke spor?-signaler. Dette kan komme til ? endre seg. Cisco-nettsteder gjenkjenner og svarer for ?yeblikket ikke p? ?ikke spor?-signaler. Hvis vi velger ? gj?re dette i fremtiden, vil dette bli beskrevet i personvernerkl?ringen. F? mer informasjon om ?ikke spor?.

Vi samarbeider med tredjeparter for ? vise annonser p? nettstedet v?rt eller administrere annonsene v?re p? andre nettsteder. Tredjepartspartnerne v?re kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi til ? levere annonser basert p? aktiviteten din p? nettet og interessene dine. Du kan velge bort slik annonsering.

Slik velger du bort interessebasert annonsering:

Merk: generiske, ikke-tilpassede annonser vil fortsatt vises.

Tilknyttede nettsteder

Vi kan oppgi linker til andre nettsteder og tjenester tilh?rende tredjeparter som er utenfor v?r kontroll og som ikke dekkes av denne personvernerkl?ringen. Vi oppfordrer deg til ? se gjennom personvernerkl?ringene som er lagt ut p? disse nettstedene (og alle andre nettsteder du bes?ker).

Forum og chatterom

Hvis du deltar i et diskusjonsforum, lokale fellesskap eller et chatterom p? et Cisco-nettsted, b?r du v?re oppmerksom p? at informasjonen du oppgir der (p? den offentlige profilen din), gj?res tilgjengelig for andre i bred forstand, og kan brukes til ? kontakte deg, sende deg u?nskede meldinger eller til form?l som hverken du eller Cisco har kontroll over. V?r ogs? oppmerksom p? at individuelle fora og chatterom kan ha ytterligere regler og vilk?r for bruk. Cisco er ikke ansvarlig for personopplysninger eller annen informasjon du velger ? dele i slike fora. Hvis du vil be oss om ? fjerne personopplysningene dine fra bloggen eller forumet v?rt, kan du kontakte oss p? privacy@cisco.com. I enkelte tilfeller kan vi kanskje ikke fjerne personopplysningene dine. I disse tilfellene informerer vi deg om dette, og forklarer hvorfor.

Barns personvern

Cisco oppfordrer foreldre og foresatte til ? spille en aktiv rolle n?r det gjelder barnas aktiviteter p? nettet. Cisco samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn uten n?dvendig samtykke fra foreldre eller verger. Hvis du mener at vi har innhentet personopplysninger fra noen under gjeldende lavalder i ditt land uten samtykke fra foreldre eller verger, m? du gi oss beskjed ved hjelp av fremgangsm?tene beskrevet i delen Kontakt oss. Vi iverksetter n?dvendige tiltak for ? unders?ke og ta tak i problemet s? raskt som mulig.

Samtykke til overf?ring, behandling og lagring av personopplysninger

Ettersom Cisco er en global organisasjon, kan vi overf?re dine personopplysninger til Cisco i USA, hvilket som helst Cisco-datterselskap i verden eller tredjeparter og forretningspartnere i forskjellige land som beskrevet over. Gjennom bruk av v?re nettsteder og l?sninger, eller gjennom ? gi oss dine personopplysninger, der dette er tillatt under gjeldende lovgivning, samtykker du til overf?ring, behandling og oppbevaring av denne informasjonen utenfor landet du bor i til land der standardene for databeskyttelse kan skille seg fra dem i ditt land.

Cisco beskytter og muliggj?r global overf?ring av personopplysninger p? en rekke m?ter:

 • APEC-personvernsertifisering

  Amerikanske APEC Accountability Agent har sertifisert at Ciscos globale personvernprogram overholder Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) for Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). CBPRs er et rammeverk som hjelper organisasjoner med ? sikre at personopplysninger beskyttes n?r de overf?res mellom deltakende APEC-markeder. Du kan finne mer informasjon om APEC Privacy Framework og CBPRs her. Sertifiseringen v?r gjelder for alle bedriftsprosessene i den globale driften som behandler og overf?rer personopplysninger til og fra samarbeidspartnerne v?re. Hvis du vil se sertifiseringen v?r, kan du klikke p? TRUSTe-merket for ? g? til valideringssiden.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Personvernskjold EU-USA og Sveits-USA

  Cisco deltar i og har sertifisert sitt samsvar med Privacy Shield-rammeverkene for EU-USA og Sveits-USA og prinsipper som beskrevet av USAs Department of Commerce ang?ende innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon som er overf?rt fra henholdsvis EU og Sveits. Alle personopplysninger som Cisco mottar fra EU-medlemsland og Sveits, behandles i henhold til Privacy Shield-rammeverkene for EU-USA og Sveits-USA. Ved eventuelle avvik mellom vilk?rene i denne personvernerkl?ringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene ha forrang. Hvis du vil ha mer informasjon om Privacy Shield-rammeverkene, kan du g? til Privacy Shield-nettstedet til USAs Department of Commerce. Cisco er ansvarlig for ? behandle personopplysningene vi mottar i henhold til Privacy Shield-rammeverkene, og p?f?lgende overf?ringer til en tredjepart som handler p? v?re vegne. Cisco overholder Privacy Shield-prinsippene for all videref?ring av personopplysninger fra EU og Sveits, herunder ansvaret for videresending. I enkelte situasjoner m? kanskje Cisco videreformidle personopplysninger som f?lge av juridiske foresp?rsler fra offentlige myndigheter, herunder for ? overholde krav for nasjonal sikkerhet eller rettsh?ndheving. N?r det gjelder personopplysninger som mottas eller overf?res i henhold til Privacy Shield-rammeverket, er Cisco underlagt regulerende p?bud fra USAs Federal Trade Commission.

  TRUSTe

   

 • EU bindende selskapsregler – kontroll?r

  Nederlandske, polske, spanske og andre relevante europeiske datatilsynsmyndigheter har godkjent Ciscos globale program og policyer for personvern som sikrer personvern, ivaretar grunnleggende rettigheter og sikrer enkeltpersoners frihet til ? overf?re personlig informasjon som er beskyttet i henhold til europeiske lov. Ciscos bindende selskapsregler – kontroll?r (BCR-C) sikrer at overf?ringer av europeiske personopplysninger som Cisco foretar over hele verden, er underlagt tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

  En kopi av BCR-C finner du her. Mer informasjon om BCR-er finnes her.

Hvis du har et ul?st personvernproblem som er relatert til personopplysninger som er behandlet eller overf?rt av Cisco i henhold til CBPRs og/eller Privacy Shield, som du ikke har f?tt et tilfredsstillende svar fra Cisco p?, kan du (uten kostnader) ta kontakt med den amerikanskbaserte tredjepartsleverand?ren av tvistel?sninger ved ? klikke her. I enkelte tilfeller som er beskrevet p? Privacy Shield-nettstedet, har du kanskje rett til ? gj?re krav p? bindende megling n?r andre prosedyrer for tvistel?sning ikke er vellykket.

Dine personvernrettigheter i henhold til lovgivning i California

Innbyggere i staten California har i henhold til sivilloven i California, § 1798.83, rett til ? be California-baserte selskaper om en liste over alle tredjeparter som selskapet har delt personopplysninger med, for direkte markedsf?ring i l?pet av det foreg?ende ?ret. Alternativt, kan selskapet gi deg informasjon om hvordan du kan bruke alternativer for valg og bortvalg av videreformidling s? lenge selskapet har retningslinjer for personvern som gir deg valgmuligheter n?r det gjelder tredjeparters bruk av dine personopplysninger for markedsf?ringsform?l (for eksempel annons?rer).

Cisco kvalifiserer for denne alternative fremgangsm?ten. Vi har en omfattende personvernerkl?ring og gir deg informasjon om hvordan du kan samtykke til eller avsl? tredjeparts bruk av dine personopplysninger for markedsf?ringsform?l. Derfor er vi ikke p?lagt ? ha eller videreformidle en liste over tredjeparter som har mottatt dine personopplysninger for direkte markedsf?ring i l?pet av det foreg?ende ?ret.

Hvis du bor i California og ?nsker informasjon om hvordan du kan bruke alternativene dine for videreformidling til tredjeparter, kan du sende oss en foresp?rsel p? e-post.

Slik kontakter du oss

Vi setter pris p? ? h?re dine meninger. Hvis du har sp?rsm?l eller kommentarer knyttet til denne personvernerkl?ringen, kan du sende en e-post til personvernteamet v?rt p? privacy@cisco.com.

Oppdateringer av denne Cisco-personvernerkl?ringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerkl?ringen. Hvis vi endrer personvernerkl?ringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Du samtykker til ? bes?ke disse sidene med jevne mellomrom for ? gj?re deg kjent med og se gjennom slike reviderte versjoner. Hvis vi foretar betydelige endringer i personvernerkl?ringen, kan vi ogs? varsle deg p? andre m?ter f?r endringene trer i kraft, ved for eksempel ? legge ut et varsel p? nettstedene v?re eller sende deg et varsel. Ved ? fortsette ? bruke nettstedet v?rt etter at slike endringer har tr?dt i kraft, godtar du endringene og samtykker til ? overholde dem.

Cisco-personvernerkl?ringen ble revidert og lagt ut 20. april 2018.

Klikk her for ? se tidligere versjoner av personvernerkl?ringen.

Personvernerkl?ring

OppsummeringSlik kontakter du oss

E-post: privacy@cisco.com

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看