Rendelkezik fiókkal?

 •   Személyre szabott tartalom
 •   Az ?n termékei és támogatásuk

Szüksége van fiókra?

Fiók létrehozása

Cisco Online adatvédelemi nyilatkozat

Megbízhatósági és átláthatósági k?zpont

A Cisco elk?telezett az ügyfelei, termékei és a vállalat er?s védelmének fenntartása iránt. Hiszünk a bizalom kiépítésében, fenntartásában, a kockázatcs?kkentésben és egyszer?en a helyes cselekvésben.

A Cisco Systems, Inc. és leányvállalatai (együttesen a ?Cisco”) elk?telezettek az adatai védelme és az iránt, hogy a webhelyeink, valamint a termékeink és szolgáltatásaink (?megoldás” vagy ?megoldások”) használatakor ?nnek pozitív élményben legyen része.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azokra a Cisco-webhelyekre és -megoldásokra vonatkozik, amelyek hivatkozás vagy említés révén erre a nyilatkozatra utalnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett kezelésének módját, valamint az ?n számára az adatgy?jtés, -felhasználás és -elérés szempontjából rendelkezésre álló lehet?ségeket, továbbá a személyes adatok frissítésének és helyesbítésének módját ismerteti. A személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatunkról további információval szolgálhatunk az ajánlatok leírásában, a kiegészít? adatvédelmi nyilatkozatokban, valamint az adatgy?jtés el?tt vagy az adatgy?jtéskor biztosított jogi nyilatkozatokban. Egyes Cisco-webhelyek saját adatvédelemi nyilatkozattal rendelkezhetnek, amelyek leírják, hogy az adott webhely esetében hogyan kezeljük a személyes adatokat. Abban az esetben, ha az adatgy?jtéskor biztosított jogi nyilatkozat, illetve az adott webhelyre vagy megoldásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat tartalma ütk?zne a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, akkor a jogi nyilatkozat vagy a kiegészít? adatvédelmi nyilatkozat az irányadó.

A személyes adatok gy?jtése

A webhelyünk és megoldásaink használata, valamint az ezzel kapcsolatos interakció során adatokat gy?jthetünk, a személyes adatokat is ideértve. ?Személyes adat” minden, az egyén azonosítására alkalmas adat, t?bbek k?z?tt a név, a cím, az e-mail-cím, a telefonszám, a bejelentkezési adatok (fiókszám, jelszó), a marketingbeállítások, a k?z?sségimédia-fiók adatai vagy a bankkártyaadatok. Ha más adatokat is kapcsolunk a személyes adataihoz, akkor ezeket a kapcsolt adatokat is személyes adatokként kezeljük. Megbízható harmadik felekt?l származó személyes adatokat is gy?jtünk, és megbízunk harmadik feleket, hogy személyes adatokat gy?jtsenek a munkánk segítése érdekében.

T?bbféle okból gy?jtünk személyes adatokat, mint például:

 • A megrendelések, t?bbek k?z?tt a fizetési tranzakciók feldolgozása céljából.
 • Hírlevélre t?rtén? feliratkozás biztosítása érdekében.
 • Marketing célú üzenetek küldéséhez.
 • Fiók létrehozásához.
 • Hogy a megoldásaink bizonyos funkciói használhatók legyenek.
 • A felhasználói élmény személyre szabásához.
 • ügyféltámogatás nyújtásához.
 • állásra való jelentkezés kezeléséhez.
 • A felvételi tesztelési eljárás során t?rtén? adatgy?jtéshez, amikor ?nnek egy számítógépes min?sít? tesztet kell elvégeznie.

Mi és az általunk bevont harmadik felek az ?nr?l hosszabb id? alatt gy?jt?tt, a kül?nb?z? webhelyeinkr?l és megoldásainkból származó adatokat ?sszevonhatjuk a más forrásokból származó adatokkal. Ez segít az ?sszegy?jt?tt adatok pontosságának és teljességének javításában és az ?nnel kapcsolatos interakcióink jobb személyre szabásában.

Ha ?n valamely harmadik fél személyes adatait (például a nevét, az e-mail-címét vagy a telefonszámát) megadja a Cisco számára, akkor kijelenti, hogy rendelkezik a harmadik fél ehhez szükséges engedélyével. Erre példa t?bbek k?z?tt referencia- vagy marketinganyag továbbítása egy barátnak vagy ajánlások küldése valamely állás bet?ltésére. A harmadik felek az eredeti üzenetben megadott hivatkozást k?vetve vagy a privacy@cisco.com címre küld?tt üzenettel leiratkozhatnak bármely kés?bbi megkeresésr?l. Bizonyos esetekben a Cisco és az általunk bevont harmadik felelek automatikusan adatokat gy?jthetnek cookie-k, webnaplók, webjelz?k és más hasonló alkalmazások útján. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk a webhelyek használhatóságát, teljesítményét és hatékonyságát, valamint jobban megértsük azokat, és személyre szabhassuk a tartalmat és az ajánlatokat az ?n számára. További információért olvassa el az alábbi, Cookie-k és más webtechnológiák cím? szakaszt.

A személyes adatainak felhasználása

A személyes adatait a vállalatunk m?k?dtetésére, a webhelyeink és megoldásaink eljuttatására, javítására és személyre szabására, a vállalatunkkal kapcsolatos marketing célú és egyéb üzenetek küldésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszer? célokra használhatjuk. A személyes adatok felhasználásának néhány módja például:

 • Az ?n által kért megoldás eljuttatása.
 • A megoldásaink és az online tapasztalható élmény elemzése, támogatása és javítása.
 • Webhelyek, hírlevelek és más kommunikációs eszk?z?k személyre szabása.
 • A min?sít? vizsgáinak kezelése és feldolgozása.
 • ?nnek szóló üzenetek küldése k?zvetlenül a Cisco vállalattól vagy a partnereinkt?l t?bbek k?z?tt marketing céljából vagy az ügyfél-elégedettség n?velése érdekében.

A kommunikációs beállításait bármikor módosíthatja. A lehet?ségeit az alábbiakban tekintheti meg, és kiválaszthatja a kommunikációs beállításait.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok pontossága

A személyes adatai pontosságának és naprakészségének meg?rzéséhez szükségünk van a segítségére. T?bbféle lehet?séget kínálunk a személyes adatainak elérésére, helyesbítésére, letiltására és t?rlésére:

 • Online megtekintheti és szerkesztheti a Cisco.com webhelyen elérhet? személyes adatait és beállításait a Cisco Profile Management eszk?z segítségével.
 • Bizonyos Cisco-entitások ?adatkezel?ként” járhatnak el vagy annak min?sülhetnek. Ha egy Cisco-entitás adatkezel?ként jár el, k?zvetlenül gyakorolhatja vele szemben adathozzáférési jogát, és kérhet helyesbítést, letiltást vagy inaktiválást a vonatkozó adatvédelmi t?rvényeknek megfelel?en, amint az a meghatározott megoldás dokumentációjában szerepel.
 • Ha a személyes adatai elérésével, helyesbítésével, letiltásával vagy t?rlésével kapcsolatban további segítségre van szüksége, k?zvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot. Jóhiszem?en elvárható er?feszítéseket fogunk tenni az adatok elérésére, t?rlésére, frissítésére, letiltására vagy helyesbítésére vonatkozó észszer? kérelmek teljesítésére. Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. Amennyiben nem tudjuk teljesíteni kérelmét, úgy magyarázattal fogunk szolgálni.

A lehet?ségei és a kommunikációs beállításainak kiválasztása

Lehet?séget adunk ?nnek, hogy megkaphassa a megoldásainkkal kapcsolatos kül?nb?z? információkat. A kommunikációs beállításait a k?vetkez? módszerekkel kezelheti:

 • Az általunk küld?tt ?sszes promóciós e-mail tartalmaz utasításokat, melyeket k?vethet az adott levelezési listáról t?rtén? leiratkozáshoz.
 • üzenet küldésével e-mailben vagy postán a k?vetkez? címre: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Ne felejtse el belefoglalni a nevét, az e-mail-címét és a konkrét, releváns információkat azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyeket már nem szeretne megkapni.
 • R?vidüzenet-szolgáltatások (?SMS-szolgáltatások”) esetén válaszoljon a kapott SMS-re a ?STOP” (leállítás), az ?END” (befejezés) vagy a ?QUIT” (lemondás) szóval.

Ezek a választási lehet?ségek nem vonatkoznak azokra a szolgáltatási értesítésekre vagy más k?telez? üzenetekre, amelyek bizonyos megoldások részeinek számítanak, és amelyeket rendszeresen megkap, amíg abba nem hagyja a megoldás használatát, vagy le nem mondja a megoldást az arra vonatkozó szerz?déses feltételeknek megfelel?en. Az ?n engedélyével a személyes adatait a Cisco üzleti partnereivel vagy szállítóival is megoszthatjuk, hogy az érdekl?désére számot tartó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat küldhessenek ?nnek. Ha le szeretné mondani a harmadik felekkel marketing céljából t?rtén?, fent ismertetett megosztást, kattintson ide.

A webhelyünk, illetve megoldásaink használatával, vagy a személyes adatainak megadásával elfogadja, hogy biztonsági, adatvédelmi és adminisztrációs kérdésekben elektronikus formában kommunikálhatunk ?nnel a használatot illet?en. A biztonsági rendszerrel kapcsolatos probléma esetén például megkísérelhetjük az értesítés webhelyeinken való megjelenítésével, e-mail küldésével vagy más módon t?rtén? kapcsolatfelvétellel elektronikus formában értesíteni ?nt.

A személyes adatainak megosztása

A személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel a vállalatunk m?k?dtetése, a megoldásaink eljuttatása, javítása és személyre szabása, a vállalatunkkal kapcsolatos marketing célú és egyéb üzenetek küldése, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszer? célból, illetve az ?n engedélyével.

A személyes adatokat a k?vetkez? módokon oszthatjuk meg:

 • A Cisco vállalaton belül és bármelyik leányvállalatunkkal világszerte adatfeldolgozási és tárolási célból.
 • A Cisco üzleti partnereivel vagy beszállítóival, hogy megoszthassák ?nnel a termékeikre és szolgáltatásaikra vonatkozó információkat. Ha le szeretné mondani, hogy a Cisco harmadik felekkel a saját marketingjük céljából megossza adatait, kattintson ide.
 • üzleti partnerekkel, szolgáltatókkal, jogosult harmadik fél ügyn?keivel vagy megbízottaival a kért megoldás, szolgáltatás vagy tranzakció nyújtásához. T?bbek k?z?tt például a k?vetkez? célokból: megrendelések és hitelkártya-tranzakciók feldolgozása, webhelyek üzemeltetése, szemináriumi regisztráció biztosítása, értékesítéshez k?thet? vagy értékesítés utáni támogatás el?segítése, valamint ügyféltámogatás nyújtása.
 • ?sszeolvadással, a vállalati eszk?z?k eladásával, ?sszevonással vagy szerkezetátalakítással, finanszírozással vagy a vállalatunknak egy másik vállalat általi részbeni vagy teljes egészében t?rtén? felvásárlásával vagy az ezekre vonatkozó tárgyalásokkal kapcsolatban.
 • Valamely illetékes hatóság általi információkérésre válaszul, ha úgy véljük, hogy az adatok átadása valamely vonatkozó jogszabálynak, szabálynak vagy jogi eljárásnak megfelel?en, az abban el?írtak szerint t?rténik.
 • Rendfenntartó szervekkel, kormányzati hatóságokkal vagy más harmadik féllel, amennyiben az a jogi eljárásoknak vagy a nemzetbiztonsági k?vetelményeknek való megfelelés szempontjából szükséges; ha az a Cisco és az üzleti partnereinek, az ?n vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megóvása érdekében szükséges; vagy amint azt a vonatkozó jogszabály egyébként megkívánja.
 • ?sszesített, anonimizált és/vagy személyazonosításra nem alkalmas formában, amely vélhet?en nem használható az ?n azonosítására.
 • Amennyiben err?l egyéb formában értesítettük, és ?n hozzájárul az adatok megosztásához.

A személyes adatainak biztonsága

Szándékunkban áll a ránk bízott személyes adatok védelme és ezen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?, biztonságos kezelése. A Cisco fizikai, adminisztratív és technikai védelmet valósít meg, amelyet a személyes adatainak védelme és a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy k?zzététel elkerülése céljából terveztünk. Ezenkívül beszállítóinkkal szemben is szerz?déses k?vetelmény ezeknek az adatoknak a védelme az illetéktelen hozzáféréssel, felhasználással vagy k?zzététellel szemben. Az internet 100%-os biztonsága azonban nem garantálható, ezért mi sem garantálhatjuk vagy szavatolhatjuk a nekünk megadott személyes adatok biztonságát.

A személyes adatok meg?rzése

A személyes adatait szükség szerint azoknak a céloknak a teljesítés érdekében ?rizzük meg, amelyek miatt azokat gy?jt?ttük. A személyes adatait szükség szerint az üzleti k?vetelményeinknek való megfelelés, a jogszabályból ered? k?telezettségeink teljesítése, a vitás kérdések megoldása, az eszk?zeink védelme és a szerz?dések betartatása céljából ?rizzük meg és használjuk fel.

Cookie-k és más webtechnológiák használata

Számos webhelyhez hasonlóan a Cisco automatikus adatgy?jt? eszk?z?ket használ, például cookie-kat, beágyazott webes hivatkozásokat és webjelz?ket. Ezek az eszk?z?k bizonyos standard információkat gy?jtenek, amelyeket az ?n b?ngész?je küld a webhelyünknek. T?bbek k?z?tt például a b?ngész?je típusát és annak a webhelynek a címét, amelyr?l ?n a mi webhelyünkre érkezett.

Ezenkívül az alábbiakról is gy?jthetnek információt:

 • Az ?n internetprotokoll-címe (IP-címe). Ez egy szám, amelyet a rendszer automatikusan rendel hozzá a számítógépéhez vagy eszk?zéhez, amikor az internethez kapcsolódik. Ez egy egyedi cím, amelyet az internetszolgáltatója vagy az informatikai osztálya rendel ?nh?z a TCP/IP-hálózaton belül. T?bbek k?z?tt az IP-cím teszi lehet?vé a webkiszolgálóknak, hogy megtalálják és azonosítsák az eszk?zét.
 • Kattintásfolyam-viselkedés. Ide tartoznak például a megtekintett oldalak és azok a hivatkozások, amelyekre rákattintott. Ezek az eszk?z?k lehet?vé teszik webhelyünk k?nnyebb és hatékonyabban meglátogatását, ami az ?n számára nagyobb értéket jelent, hiszen a rendszer felismeri, amikor visszatér, és személyre szabott felhasználói élményt biztosít. Tudjon meg t?bbet arról, hogyan használjuk az automatikus adatgy?jt? eszk?z?ket, mint például a cookie-kat és a widgeteket.

Ismerje meg, hogyan módosíthatja ezekre az eszk?z?kre vonatkozó beállításait.

A mi webhelyünk widgeteket tartalmaz. A widgetek a webhelyünk?n futó interaktív, miniat?r programok, amelyek más vállalatoktól származó szolgáltatásokat teljesítenek. T?bbek k?z?tt például hírek, vélemények, videók és egyebek megjelenítése). A widgetek személyes információkat gy?jthetnek, például r?gzíthetik az e-mail-címét. A widgetek cookie-kat is elhelyezhetnek a megfelel? m?k?désük biztosításához. A widget által gy?jt?tt információkra a widgetet létrehozó vállalat adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Bizonyos webb?ngész?k lehet?vé teszik a ?k?vetés tiltása” funkció engedélyezését, amely arra vonatkozó jelzéseket küld a meglátogatott webhelyeknek, hogy ?n nem szeretné az online tevékenységének nyomon k?vetését. Ez nem egyenérték? a cookie-k blokkolásával, mivel azok a b?ngész?k, amelyekben engedélyezve van a ?k?vetés tiltása” funkció, továbbra is elfogadhatnak cookie-kat.

Jelenleg nincs arra vonatkozó iparági szabvány, hogy a vállalatoknak hogyan kell reagálniuk a ?k?vetés tiltása” jelzésekre, bár a kés?bbiekben még létrej?het ilyen. Jelenleg a Cisco webhelyei nem ismerik fel és nem reagálnak a ?k?vetés tiltása” jelzésekre. Ha a kés?bbiekben ez változni fog, annak módjáról ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk. További információk a ?k?vetés tiltása” beállításra vonatkozóan.

Abból a célból alakítunk ki partnerséget harmadik felekkel, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a webhelyünk?n, vagy hogy kezeljük hirdetéseink más webhelyeken t?rtén? megjelenítését. Harmadik fél partnereink cookie-kat vagy ehhez hasonló technológiákat használhatnak a b?ngészési tevékenységén és érdekl?dési k?rén alapuló hirdetések megjelenítésére. Lemondhatja az ilyen hirdetéseket.

Az érdekl?dési k?r?n alapuló hirdetés lemondása:

Megjegyzés: általános, nem személyre szabott hirdetések továbbra is meg fognak jelenni.

Hivatkozott webhelyek

Egyéb harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat biztosíthatunk, amely webhelyekre nincs befolyásunk, és amelyekre a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. Azt javasoljuk, hogy olvassa el az ezen webhelyek (és minden meglátogatott webhely) k?zzétett adatvédelemi nyilatkozatát.

Fórumok és cseveg?szobák

Ha Cisco-webhelyen beszélget? fórumokon, helyi k?z?sségekben vagy cseveg?szobákban vesz részt, tudatában kell lennie annak, hogy az itt megadott információ (vagyis a nyilvános profilja) mások számára széles k?r?en elérhet?vé válik, és felhasználható az ?nnel t?rtén? kapcsolatfelvételre, kéretlen üzenetek küldésére és olyan célokra, amelyekre sem a Cisco vállalatnak, sem ?nnek nincs befolyása. Azt is vegye figyelembe, hogy az egyes fórumok és cseveg?szobák további szabályokkal és feltételekkel rendelkezhetnek. A Cisco nem felel?s a személyes információkért, sem bármilyen más információkért, amelyeket ezeken a fórumokon megad. Ha szeretné kérni személyes adatainak a blogunkból vagy k?z?sségi fórumunkból t?rtén? eltávolítását, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@cisco.com címen. Bizonyos esetekben el?fordulhat, hogy nem tudjuk eltávolítani a személyes adatait. Ilyenkor err?l, továbbá az eltávolítás akadályának okáról egyaránt értesítjük.

Gyermekek adatainak védelme

A Cisco azt javasolja a szül?knek és a gyámoknak, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységeiben. A Cisco tudatosan nem gy?jt személyes adatokat a gyermekekt?l a szül?k vagy a gyám megfelel? beleegyezése nélkül. Ha úgy véli, hogy megfelel? beleegyezés nélkül gy?jt?ttünk személyes adatokat az ?n országában valakit?l, akinél a kora miatt beleegyezésre lett volna szükség, akkor ezt tudassa velünk a Lépjen kapcsolatba velünk szakaszban ismertetett módokon, és megfelel? lépéseket fogunk tenni a probléma gyors kivizsgálása és megoldása érdekében.

Beleegyezés a személyes adatok továbbításába, feldolgozásába és tárolásába

Mivel a Cisco egy globális vállalat, továbbíthatjuk személyes adatait az Amerikai Egyesült államokban található Cisco vállalatnak, világszerte a Cisco bármely leányvállalatának, valamint a fent leírtakban foglalt harmadik feleknek és üzleti partnereknek, amelyek a világ kül?nféle országaiban találhatók. A webhelyeink és megoldásaink használatával, valamint bármilyen személyes adat megadásával – ahol ezt a vonatkozó jogszabályok megengedik – hozzájárul ezen adatoknak nem a lakhelye szerinti országokba t?rtén? továbbításához, valamint az azon országokban t?rtén? feldolgozásához és tárolásához, ahol eltér? adatvédelmi el?írások lehetnek érvényben.

A Cisco t?bbféle módon is védi és biztosítja a személyes adatok globális továbbítását:

 • APEC adatvédelmi tanúsítvány

  Az USA APEC elszámoltathatósági megbízottja tanúsította, hogy a Cisco globális adatvédelmi programja megfelel az ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttm?k?dés (APEC) határokon átnyúló adatvédelmi szabályrendszerének (CBPRs). A CBPRs keretrendszert biztosít a szervezetek számára a részt vev? APEC-gazdaságok k?z?tt átvitt személyes adatok védelme érdekében. Az APEC adatvédelmi keretrendszerér?l és a CBPRs-r?l ittolvashat további információkat. A tanúsítványunk a globális m?k?dési területünk?n vonatkozik azokra az üzleti folyamatokra, amelyek személyes adatokat dolgoznak fel és visznek át a Cisco és társvállalatai k?z?tt az egész világon. A tanúsítvány megtekintéséhez látogasson el az érvényesítési oldalra – kattintson a TRUSTe bélyegz?re.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs

  A Cisco részt vesz az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszerében, és elfogadja ezek irányelveit, valamint erre vonatkozó megfelel?ségi tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ezeket az USA Kereskedelmi Minisztériuma állította ?ssze az Európai Unió tagországaiból és Svájcból t?rtén? személyes adatok gy?jtése, felhasználása és meg?rzése vonatkozásában. A Cisco az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszere alapján elk?telezett az Európai Unió (EU) tagországaiból és Svájcból érkez? minden személyes adatnak a keretrendszer vonatkozó alapelvei szerint t?rtén? kezelése iránt. Ha ellentmondás van a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az adatvédelmi pajzs alapelvei k?z?tt, akkor az adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadók. Az adatvédelmi pajzsok keretrendszerére vonatkozó további tudnivalókért látogasson el az USA Kereskedelmi Minisztériumának adatvédelmi pajzs webhelyére. Az adatvédelmi pajzsok keretrendszere értelmében a Cisco a felel?s a fogadott személyes adatok feldolgozásáért, és az ezt k?vet?, a nevében eljáró megbízottnak t?rtén? átviteléért. A Cisco az EU-ból és Svájcból küld?tt személyes adatok minden továbbítása esetén megfelel az adatvédelmi pajzs alapelveinek, ideértve a továbbítással kapcsolatos felel?sségi rendelkezéseket is. Bizonyos k?rülmények k?z?tt a hatóságok t?rvényes kérelmére a Cisco k?teles lehet felfedni a személyes adatokat, például a nemzetbiztonsági és rendvédelmi k?vetelmények teljesítéséhez. Az adatvédelmi pajzs keretrendszer k?vetelményeinek betartásával fogadott vagy továbbított személyes adatokat illet?en a Cisco az USA sz?vetségi kereskedelmi bizottságának szabályozási hatásk?re alá tartozik.

  TRUSTe

   

 • K?telez? erej? európai uniós vállalati szabályzat – Adatkezel?

  A holland, a lengyel, a spanyol és más érintett európai adatvédelmi szabályozószervek jóváhagyták a Cisco globális adatvédelmi programját és szabályzatát, mivel az megfelel? biztosítékot nyújt az egyének magánéletének, alapvet? jogainak és szabadságainak védelmére az európai jog által védett személyes adatok továbbítására vonatkozóan. A Cisco k?telez? erej? vállalati szabályzata – Adatkezel? (BCR-C) biztosítja, hogy a Cisco megfelel? szint? védelmi intézkedésekkel továbbítsa világszerte az európai uniós személyes adatokat.

  A BCR-C egy példányát let?ltheti innen. A BCR-ekre vonatkozó további információkért kattintson ide.

Ha adatvédelemmel kapcsolatos aggály merült fel ?nben, amelyet a Cisco által a CBPRs és/vagy az adatvédelmi pajzs rendelkezéseinek megfelel?en feldolgozott vagy továbbított személyes adatokat illet?en – a Cisco általi nem megfelel? adatkezelés miatt – még nem sikerült eloszlatni, kérjük, ide kattintva vegye fel a kapcsolatot az amerikai egyesült államokbeli küls? vitarendezési szolgáltatónkkal. Az adatvédelmi pajzs webhelyén részletesebben kifejtett bizonyos feltételek teljesülésekor jogosult lehet k?telez? erej? egyeztet? d?ntés indítványozására, amennyiben a vitás kérdések megoldására irányuló egyéb eljárások nem vezettek eredményre.

A kaliforniai jogszabályok szerinti adatvédelemi jogok

Kalifornia állam lakói a kaliforniai polgári t?rvényk?nyv 1798.83 §-a szerint jogosultak a Kaliforniában üzleti tevékenységet végz? vállalatoktól az ?sszes olyan harmadik fél listáját elkérni, amelynek a vállalat az el?z? évben k?zvetlen marketingtevékenység céljából személyes adatokat adott át. Másik megoldásként a jogszabály el?írja, hogy ha a vállalat olyan adatvédelemi szabályzattal rendelkezik, amely választási lehet?séget kínál abban a tekintetben, hogy harmadik felek (például hirdet?k) felhasználhatják-e a személyes adatait marketingtevékenység céljából, akkor a vállalat a fentiek helyett az adatok k?zzétételével kapcsolatos választási lehet?ségr?l is informálhatja.

A Cisco ennek az alternatív megoldásnak felel meg. átfogó Adatvédelemi nyilatkozattal rendelkezünk, és részletesen ismertetjük, hogyan engedélyezheti vagy tagadhatja meg a személyes adatainak harmadik felek által k?zvetlen marketingtevékenységre t?rtén? felhasználását. Ennek k?vetkeztében számunkra nem k?telez? listát vezetni és k?zzétenni azokról a harmadik felekr?l, amelyek az el?z? évben marketing céljából a személyes adatait megkapták.

Amennyiben ?n kaliforniai lakos, és információt kér azzal kapcsolatban, hogy miként gyakorolhatja harmadik felekkel kapcsolatos jogait, írja meg e-mailben kérelmét.

Kapcsolatfelvétel

Véleményét nagyra értékeljük. Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó kérdése vagy megjegyzése van, küldje el e-mailben az adatvédelmi csapatnak a privacy@cisco.com címre.

A Cisco Adatvédelemi nyilatkozatának frissítései

Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot id?r?l id?re frissíthetjük. Ha módosítjuk az Adatvédelmi nyilatkozatot, az átdolgozott verzió itt tesszük k?zzé, és frissítjük az átdolgozás dátumát. Elfogadja, hogy rendszeresen meglátogatja ezeket az oldalakat, hogy tudatában legyen a módosításoknak, és áttekintse azokat. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozatban lényeges változások k?vetkeznek be, a változások hatályossá válása el?tt más módon is értesíthetjük, például értesítés k?zzétételével a webhelyeinken vagy ?nnek szóló értesítés küldésével. Ha az ilyen átdolgozások hatályossá válása után továbbra is használja a webhelyünket, azzal elfogadja a módosításokat és azok k?telez? érvényét.

A Cisco Adatvédelmi nyilatkozatának átdolgozása és k?zzététele 2018. április 20-én t?rtént.

Kattintson a hivatkozásra az Adatvédelmi nyilatkozat korábbi verzióinak megtekintéséhez.

Privacy Statement

?sszefoglalásKapcsolatfelvétel

E-mail: privacy@cisco.com

Levélben: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看